Skywell Sverige

INGEN SERVICEINTERVALL

Vi kräver inga fasta serviceintervaller för att garantin skall gälla på din Skywell.

Våra bilar är utvecklade för att vara så underhållsfria som möjligt och med den moderna eltekniken är bilarna nästan underhållsfria.

Dock så rekommenderar vi att man lämnar in bilen med jämna intervaller för en förebyggande inspektion för att garantera att funktionaliteten.


Nedan ser du sammanfattning för rekommenderat inspektion och service:


SKYWELL ET5 ELECTRIC

- Byte av kupéfilter vartannat år

- Smörjning och kontroll av bromsar vartannat år

- Kontroll av bromsvätska vartannat år

- Byte av bromsvätska var fjärde år

GARANTIREPARATION

Skulle du råka ut för problem med din bil under garantitiden, måste du anlita en auktoriserad Skywell-verkstad.

Vid akuta problem kontakta Skywell Assistans


 Du hittar din närmaste anläggning nedan.

SERVICEVERKSTAD

Du har möjlighet att anlita valfri verkstad för att genomföra den rekommenderade servicen (ej vid privatleasing)


Det du ska tänka på är att verkstaden du anlitar har behörighet att arbeta med högspänningssystem för elbilar.

Se även till att servicen genomförs enligt protokoll och spara all dokumentation.


Vill du anlita en auktoriserad Skywell-verkstad?

Du hittar din närmaste anläggning nedan.

PRIVATLEASING MED SERVICEAVTAL

En inspektionsservice ingår i ditt privatleasingavtal.

Bilen skall servas av en auktoriserad Skywell-verkstad.

 

Du hittar din närmaste anläggning nedan.