Skywell Sverige


COOKIES


På skywellsverige.se använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Nödvändig webbteknik och cookies gör att vår webbplats är tekniskt tillgänglig och användbar.

Det gäller viktiga grundfunktioner, t.ex. navigation på webbplatsen, rätt visning i din webbläsare eller begäran om ditt samtycke. Utan dessa webbtekniker och cookies fungerar vår webbplats inte.
INTEGRITETSPOLICY


Drivee Automotive som är en del av KonveGas Sweden AB med org. nr 556854-3812 är importör av Skywell för den svenska marknaden.

Drivee Automotive säljer och servar bilar via ett nät av auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

När vi i denna policy hänvisar till ”Återförsäljaren” menar vi den Skywell-auktoriserade bilhandlare eller verkstad som du har köpt eller servat din bil hos. Drivee Automotive (Skywell Sverige) värnar om din personliga integritet.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av potentiell eller befintlig kund hos Drivee Automotive och/eller Återförsäljaren.

Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Denna integritetspolicy omfattar endast Drivee Automotives behandlingar av information inom ramen för system för hantering av kundrelationer (hantering av offerter, ordrar, finansiering, kundförfrågningar och marknadsföring) samt system för administration av servicearbeten.

Drivee Automotive kan komma att samla in och behandla information om dig i andra sammanhang. Information om detta lämnas i separata integritetspolicyer.


Vilken information samlar vi in?

Vid dina kontakter med Drivee Automotive (Skywell Sverige) och Återförsäljaren kan du direkt eller indirekt komma att lämna information om dig till oss, såsom när du bokar tid för provkörning av en bil, begär en offert på en bil, tecknar avtal om köp eller i samband med service- och garantiärenden.

Den information du lämnar omfattar normalt sett: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata, samt fordonsuppgifter.

Drivee Automotive samlar också in information om dig som fordonsägare via Transportstyrelsen, Bisnode och Vroom. Den information som Drivee Automotive samlar in omfattar dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter.

I tillägg till dessa uppgifter samlas även information om ditt köpmönster in via Vroom.


Hur använder vi din information?

Drivee Automotive (Skywell Sverige) behandlar dina personuppgifter inom ramen för köpar- och ägarprocessen för att kunna administrera och hantera:

• Provkörningar

• Offerter

• Kontrakt

• Finansiering

• Försäkring

• Leveranser

• Service- och garantiärenden

• Fordonsåterkallelser

• Kundenkäter

• Uppföljning av verkstadsbesök

Drivee Automotive kommer även att använda din information för att genomföra marknadsföringsaktiviteter inbegripet kommunicera relevant information gällande DFSKs produkter och tjänster och skicka inbjudningar till events och kundenkäter.

Om du inte vill ta emot sådan marknadskommunikation kan du kontakta oss på info@drivee.se


Vilken är den legala grunden för vår behandling av dina personuppgifter?

Drivee Automotive (Skywell Sverige) behandlar dina personuppgifter med stöd av olika legala grunder. Drivee Automotive behandlar dina personuppgifter inom ramen för köpar- och ägarprocessen inbegripet administration och hantering av provkörningar, offerter, kontrakt, finansiering, försäkring, leveranser, serviceärenden samt uppföljning av verkstadsbesök med stöd av en intresseavvägning. Drivee Automotive bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera köpar- och ägarprocessen.

Drivee Automotive behandlar dina personuppgifter för garantiändamål på avtalsmässig grund då vi har förbundit oss att lämna vissa garantier till dig som fordonsägare.

För mer information, vänligen se garantiinformationen som lämnas i samband med att du köper en Skywell.

Drivee Automotive behandlar dina personuppgifter för fordonsåterkallelser eftersom det är en rättslig skyldighet för oss. Drivee Automotive behandlar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsaktiviteter med stöd av en intresseavvägning.

För att kunna göra relevanta utskick till dig utför Drivee Automotive analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Drivee Automotives databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga Skywell-ägare i en viss ort en viss produkt eller tjänst.

Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer Drivee Automotive att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att genomföra sådana aktiviteter och analyser. För att vi och Återförsäljaren ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig via elektroniska kanaler, dvs. e-post, sms och liknande ber vi om ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Drivee Automotive på info@drivee.se


Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan komma att överföra och dela din information med vissa tredje parter. Vi är angelägna om att all sådan överföring och delning sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Din information kan komma att delas med Återförsäljaren, partners som är involverade i leverans och försäkring av din Skywell samt med IT-leverantörer inom och utom Skywell-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss.

Din information kan även komma att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events. I undantagsfall kan Drivee Automotive komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller om utlämnandet sker i syfte att skydda oss eller tredje part mot brott.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det. Var behandlas din information?

Drivee Automotive (Skywell Sverige) behandlar din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kan din information komma överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Drivee Automotives leverantörer eller deras underleverantörer. Drivee Automotive kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. Sådana överföringar sker därför antingen till länder med sk. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU kommissionen.


Hur länge sparas dina personuppgifter?

Drivee Automotive (Skywell Sverige) sparar dina personuppgifter så länge som du är ägare av en Skywell och för en tid om högst 24 månader därefter för att kunna hantera köpar- och ägarprocessen. För att Drivee Automotive ska kunna utföra garantiåtaganden och fullgöra rättsliga förpliktelser kan dina uppgifter komma att sparas under en längre period, dock inte längre än till dess att garantitiden går ut eller sådan annan tid som Drivee Automotive har rätt och/eller skyldighet att spara uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning.


Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta Drivee Automotive för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas. Vidare har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med Drivee Automotives behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.


Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Drivee Automotive (Skywell Sverige) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Drivee Automotive utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.


Frågor?

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Drivee Automotives behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Drivee Automotive via brev på:

Drivee Automotive

Hammargatan 13

352 46 Växjö, Sverige

eller via e-post: info@drivee.se